Eerste hulp en veiligheid

Reanimatie/AED

Cursus Reanimatie/AED

Per week krijgen in Nederland 350 mensen een hartstilstand, thuis, op straat of tijdens het beoefenen van een sport. Dat zijn 15.000 tot 16.000 slachtoffers per jaar. Op dit moment Reanimatie volwassenen 1overleeft 10 tot 20% van deze groep mensen. Door te reanimeren en het gebruik van de AED kan dit percentage sterk verhogen.

De AED komt u steeds vaker tegen, Dit is een apparaat dat een elektrische stroomstoot geeft en wordt gebruikt bij iemand met een hartstilstand. Overal kunt u het inmiddels bekende logo tegenkomen; in winkelcentra, stations, luchthavens en openbare ruimtes, zoals Gemeente, de bibliotheek enzovoorts. Overal waar grote groepen mensen bij elkaar komen, kunt u ook een AED vinden.Reanimatie volwassenen 2

Tijdens de cursus Reanimatie/AED leert u niet alleen reanimeren en hoe u de AED moet gebruiken, ook leert u wat u moet doen bij een slachtoffer dat bewusteloos is en nog wel ademhaalt. Tenslotte leert u hoe u kunt handelen bij iemand met een verstikking.

 

Aantal deelnemers:Minimaal 6, maximaal 12
Minimale leeftijd:15 jaar
Duur: 4 uren
Prijs: € 50,00


Cursus Reanimatie van kinderen

Iedereen die een ‘gewone’ reanimatie cursus heeft gevolgd, kan het geleerde ook toepassen op kinderen en op deze manier goede Eerste hulp verlenen.Reanimatie kleuter

Mensen die veel met kinderen te maken hebben, thuis of op het werk, kunnen sneller met een kind in nood geconfronteerd worden. Deze speciale reanimatiecursus, gericht op kinderen is dan onmisbaar.

Tijdens deze cursus zal zowel worden geoefend op speciale reanimatiepoppen, een baby en een kleuter.

Naast het leren reanimeren bij kinderen, leert u ook wat u moet doen in geval van een verstikking bij kinderen of bij kinderen die bewusteloos zijn, maar nog wel een ademhaling hebben.

Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 12
Minimale leeftijd:15 jaar
Duur: 4 uren
Prijs: € 50,00