Eerste hulp en veiligheid

Eerste Hulp aan Kinderen

Informatie cursus Eerste hulp aan kinderen

Kinderen zijn impulsief en kunnen situaties nog niet goed inschatten, daarnaast zijn kinderen ondernemend en nieuwsgierig en dan loopt het niet altijd goed af. De Eerste Hulp van schaafwondjes tot reanimatie bij kinderen en alles wat daar tussen zit, leert u in deze opleiding tot Eerste hulpverlener aan kinderen. Dit diploma is een must voor een ieder die vaak bij kinderen is of met kinderen werkt.

Het Ministerie van OC&W en GGD Nederland stellen de volgende eis:

Vanaf 1 januari 2010 moeten gastouders in het bezit zijn vaneen geregistreerd diploma Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis

De volgende onderwerpen komen aanbod:

I Algemeen

 • Het kind en zijn omgeving
 • Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten
 • Vijf belangrijke punten
 • Kinderziekten en ziekteverschijnselen
 • Kindermishandeling

II Stoornissen in de vitale functies

 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
 • Ernstige bloedingen
 • Shock

III Letsels

 • Uitwendige wonden
 • Elektriciteitsletsels
 • Kneuzing en verstuiking
 • Botbreuken en ontwrichtingen
 • Letsels van oog, neus en oor
 • Tandletsel
 • Oververhitting
 • Onderkoeling
 • Bevriezing
 • Giftige stoffen
 • Steken en beten

IV Verbanden hulpmiddelen

 • Verbandmiddelen
 • Hulpmiddelen

De cursus Eerste Hulpverlener aan Kinderen, wordt afgerond met een toets. Bij een positief resultaat ontvangt u het geregistreerde certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Alle houders van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.