Eerste hulp en veiligheid

De nieuwe AVG wet

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Voor onze trainingen en al onze diensten hebben we vaak uw NAW-gegevens nodig. Daardoor kunnen we uw certificaten/diploma’s, maar ook de door u bestelde artikelen verzenden. Wij slaan deze gegevens op zodat wij u in de toekomst beter van dienst kunnen zijn. Het stelt ons tevens instaat om u te melden wanneer uw certificaat/diploma komt te vervallen en wanneer u dus in aanmerking komt voor uw herhaling. Voor deze en nog veel meer handelingen hebben wij uw gegevens nodig en ook uw toestemming.

EH&V Training wil graag voldoen aan de nieuwe AVG richtlijnen. In dit schrijven willen wij u laten weten hoe wij om gaan met uw NAW-gegevens en waar we ze voor gebruiken.

De belangrijkste wijziging is dat wij aantoonbaar moeten kunnen maken dat wij toestemming hebben om uw gegevens te verzamelen.

Welke gegevens verzamelen wij:

Bedrijven: NAW-gegevens, contactpersoon, mailadres, (eventuele) AED gegevens.
Gegevens cursisten: NAW-gegevens, geboortedatum, evt. mailadres, gegevens certificaten/diploma’s.
Particulieren: NAW-gegevens, geboortedatum, mailadres, gegevens certificaten/diploma’s.

Waarom verzamelen wij deze gegevens:

EH&V Training heeft deze gegevens nodig voor het verzorgen van diensten. Zo kunnen wij o.a. in de gaten houden wanneer uw BHV, BLS en/of EHBO certificaat/diploma verloopt en kunnen wij u tijdig op de hoogte stellen.

Hoe verzamelen we deze gegevens:

Bij uw aanvraag/inschrijving voor een opleiding/herhaling cursus. Of bij uw bestelling via de mail.

Waar worden uw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld:

Certificeringsinstituut NIBHV               >               Verwerken certificaten
Nederlandse reanimatie raad (NRR)   >               Verwerken certificaten
Het Oranje Kruis                                  >               Verwerken diploma’s
KCKZ                                                   >               Opgave competenties kraamverzorgenden
Stichting Keurmerk Fysiotherapie        >              Opgave competenties fysiotherapeuten

Wij delen uw gegevens alleen met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld.

Gebruik van uw gegevens

Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij EH&V Training daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast gebruikt EH&V Training de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over het verlopen van uw diploma of certificaat en over relevante producten en diensten.

Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden en worden uw gegevens onmiddellijk uit het bestand verwijderd. Dit houdt dan in dat wij u niet meer op de hoogte houden van het verlopen van uw diploma’s of certificaten, tevens zullen wij u niet meer in kennis stellen van zaken als het verloop van onderdelen van uw AED.