Eerste hulp en veiligheid

Brandbeveiliging

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor brand in uw bedrijfsgebouw. Het juiste blusmiddel op de juiste plek helpt brand voorkomen. Maar als het u toch overkomt, telt elke seconde. Snel en doeltreffend ingrijpen en duidelijke vluchtwegen voorkomen erger. Daarom is een goed advies op dit specialistisch gebied zeer belangrijk, zo kunt u de risico’s op dit gebied beheersbaar maken.

Voorkomen

Speciaal voor ruimtes met een hoog brandrisico (bijvoorbeeld keukens of serverruimtes) is er een breed scala aan blussystemen. Maar met alleen blusmiddelen bent u er niet. Het belangrijkste is dat uw medewerkers ongedeerd buiten komen. Daarom is een ontruimingsplan met duidelijke vluchtwegen onmisbaar. Medewerkers moeten weten wat de procedures zijn als een calamiteit zich voordoet.

Onderhoud

Het op de juiste manier periodiek onderhouden van blusmiddelen is niet vrijblijvend. De onderhoudsnorm NEN 2559 voorziet per 1 september 2001 in een strikte procedure voor dit onderhoud. Onderhoud volgens de NEN 2559 wordt geëist door de Arbowet en de Wet Milieubeheer. Bovendien eisen ook verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten periodiek onderhoud van blusapparatuur volgens deze norm.

Verkoop

EH&V Training levert alle denkbare producten op het gebied van brandveiligheid. U kunt hierbij denken aan brandblussers, slanghaspels, blusdekens, noodverlichting, rookmelders en alle andere brandbestrijdingsmiddelen.

Uw brandbeveiligingsspecialist

EH&V Training maakt gebruik van de diensten van een specialist op het gebied van brandveiligheid, vaardigheden en vluchtplannen.

Zij adviseren, bieden u de juiste blusmiddelen en onderhouden deze volgens de gestelde normen.

Heeft u gedacht aan de volgende veiligheidsvoorzieningen:

  • Onderhoud van uw brandblusmiddelen
  • Onderhoud van noodverlichting
  • Onderhoud van vluchtwegaanduiding
  • Opstellen van een ontruimingsplan
  • Risico-inventarisatie & -evaluatie
  • Controle van verbanddozen
  • Voldoet u aan de wettelijke eisen en zijn uw veiligheidsvoorzieningen op orde?
  • Brandbeveiliging advies, verkoop en onderhoud

Moet u één van bovenstaande punten met Nee beantwoorden, neem dan contact met ons op en wij komen vrijblijvend bij u langs, zodat uw bedrijf weer helemaal up to date is op het gebied van Brandveiligheid.

Info@ehvtraining.nl